fbpx

Onderzoek verstrekking zout en mineralen

“Individuele verstrekking kans voor Nederlandse melkveehouder”

Hoe zorgen melkveehouders dat hun koeien de juiste hoeveelheid zout en mineralen binnenkrijgen? Dat was de hoofdvraag van een onderzoek dat onderzoeksbureau Prosu in april 2017 in opdracht van KNZ (AkzoNobel) uitvoerde onder 637 melkveehouders in vier landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zweden. Het onderzoek laat grote verschillen per land zien in verstrekking van zout en mineralen en de kennis op dit terrein.

Individuele behoeftes

Uit het onderzoek komt naar voren dat veel melkveehouders weten dat de zoutbehoefte van individuele dieren verschilt (grafiek 1). Mark Nooijen, product manager Agri bij KNZ: “Een goede zaak, want bij het verstrekken van zout en mineralen is afstemming op de individuele behoefte van de koe van groot belang. Elke koe heeft een andere hoeveelheid zout en mineralen nodig. Een koe die meer produceert heeft bijvoorbeeld meer nodig dan een laagproductieve koe. En de behoefte is afhankelijk van nog veel meer factoren, zoals de omgevingstemperatuur en de gezondheid van het dier”.

knz onderzoek

Grafiek 1. Individuele zoutbehoefte

Koeien nemen wat ze nodig hebben

Lang niet alle respondenten weten dat koeien de juiste hoeveelheid zout nemen als ze zelf kunnen kiezen. Waar in Frankrijk en Zweden veruit de meeste veehouders weten dat koeien zelf de juiste hoeveelheid zout nemen, is deze kennis bij de Nederlandse en Duitse respondenten met resp. 48% en 54% veel minder aanwezig (grafiek 2)

Nooijen ziet hierin een kans voor Nederlandse en Duitse melkveehouders. “Zowel een gebrek als een overschot aan mineralen kan leiden tot een lagere productie, verminderde weerstand of serieuze problemen. De oorzaak van problemen met uierontsteking, verminderde voeropname, productie of vruchtbaarheid is multifactorieel, waarbij de mineralen en vitamine voorziening een belangrijke factor is. Als melkveehouders tekorten aan zout en mineralen meer gaan erkennen als oorzaak van serieuze gezondheidsproblemen, kunnen ze met de juiste oplossingen goede resultaten boeken.”

knz onderzoek

Grafiek 2. Erkenning dat koeien de juiste hoeveelheid zout nemen als ze zelf kunnen kiezen

Meeste Nederlandse melkveehouders voeren niet individueel

Gevraagd naar welke resultaten van het onderzoek hem het meeste opvallen, antwoordt Nooijen: Nederlandse melkveehouders kiezen niet altijd voor de beste verstrekkingsmethoden. 68% van de Nederlandse melkveehouders voegt namelijk zout en mineralen toe aan het ruwvoer en 61% kiest voor brokken waar deze aan zijn toegevoegd. Bij deze methoden is de hoeveelheid zout niet afgestemd op het individuele dier, waardoor een tekort of overschot kan ontstaan. Tegelijkertijd rapporteert slechts 27% van de Nederlandse melkveehouders dat zij tekorten of overdoseringen bij hun dieren goed herkennen.”

Dat de individuele behoeftes van koeien zo sterk verschillen, roept de vraag op hoe melkveehouders in de individuele behoefte van al hun dieren kunnen voorzien. Dat blijkt voor veel melkveehouders inderdaad een lastige vraag. Van de Nederlandse melkveehouders in het onderzoek, geeft maar liefst 59,6% aan het lastig te vinden de juiste hoeveelheid zout aan individuele dieren te verstrekken.

De natuur biedt de oplossing

Dat juist Nederlandse melkveehouders moeite hebben met het voorzien in individuele behoeftes, verbaast Nooijen niet. Ze voegen zout toe aan het krachtvoer of aan het ruwvoer, waardoor ze niet inspelen op individuele behoeftes. De natuur biedt hiervoor echter een eenvoudige oplossing. Als koeien zout krijgen aangeboden, nemen ze namelijk precies wat ze nodig hebben. Zowel in Zweden en Frankrijk weten boeren dit, terwijl in Nederland de kennis op dit vlak achterloopt. Voor Nederlandse melkveehouders ligt er dus een kans in het bedienen van het individuele dier. Likstenen zijn hiervoor een uitstekende oplossing.”

Likstenen goede methode voor verstrekken zout naar behoefte

  • Koeien nemen van nature precies zoveel zout als ze nodig hebben, mits het beschikbaar is. Met likstenen kunt u de natuur voor u laten werken.
  • Moderne likstenen hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding en vullen essentiële sporenelementen als jodium, koper, zink en selenium aan.
MENU KNZ