fbpx ITEMS-SV Archieven - KNZ

Mjölkbonde Prawes från Thailand: “Vi tror på kvaliteten på KNZ”

För ungefär 15 år sedan tog Prawes Angsakul och hans fru över mjölkgården Prateung från sina föräldrar, som andra generationen. Deras mål är att utveckla och förbättra gården inklusive ladugårdarna och gårdens drift för att säkerställa att deras kalvar växer upp till bra och friska mjölkkor.

Vi tror på kvaliteten på KNZ

Prateung Farm ligger i distriktet Muak Lek i Saraburi i Thailand. Prateung Farm har cirka 350 kor och distribuerar obehandlad mjölk till det thailändsk-danska mejerikooperativet Lamphaya Klang Company Limited där Prawes är ordförande. Kvalitet är av största vikt på Prateun Farm. Endast det bästa är gott nog.

God hälsa och hög produktivitet

För att öka produktionen använder Prateung Farm KNZ Universal slickstenar för sina kor, från kalvar till mogna mjölkkor. "Vi väljer KNZ slickstenar på grund av vikten av att komplettera korna med salt och olika mineraler för god hälsa och för att säkerställa hög produktivitet", nämner Prawes. "Vi har förlitat oss på KNZ slickstenar i över 15 år. Vi litar på källan till KNZ-salt i Europa och tror på den höga kvaliteten på KNZ baserat på lång erfarenhet." För Prateung Farm resulterar detta i att gårdens kor inte visar några tecken på salt- eller mineralbrist, vilket avsevärt minskar problemen med avelssystemet och bibehåller deras allmänna hälsa.

“Vi väljer KNZ slickstenar på grund av vikten av att komplettera korna med salt och olika mineraler för god hälsa och för att säkerställa hög produktivitet”

Överlägsen kvalitet

Prawes har provat andra märken också; "Jag försökte byta till andra märken av mineralblock också, men jag återvände till slut till KNZ eftersom dess kvalitet verkligen är överlägsen." På frågan om Prawes skulle råda andra bönder att använda KNZ slickstenar är han mycket tydlig: "Utan tvekan kommer jag att rekommendera andra medlemmar i kooperativet att använda KNZ på grund av dess utmärkta kvalitet. Det är definitivt det mest värdefulla valet!"

 

Justine van der Meij om KNZ slickstenar

Den holländska mjölkbonden Justine "lever sin dröm" med sina 66 svartvita kor. Med saltstenar håller Justine sina kor glada och friska på ett enkelt sätt, så att de kan ta det salt de behöver.

Justine använder KNZ Standard för sina vuxna kor och KNZ Junior för sina ungkor. ''Varje liten sak är viktig för att hålla dina kor glada och friska. En slicksten kan definitivt bidra till det. Mina kor tycker om att vara sysselsatta med det, det stimulerar deras naturliga beteende och det hjälper till att tillgodose deras mineralbehov. Jag tror att korna definitivt kommer att märka om vi tar bort slickstenarna. De har ett visst behov av salt och det är därför slickstenen är mycket användbar.

Lyckliga kor, lycklig bonde

Justine använder en slickstenshållare för att göra det lättare för korna att äta slickstenen. ''Slickstenshållaren har fördelar för korna men också för mig. Slickstenen är aldrig i vägen, jag kan enkelt kolla om de behöver en ny och slickstenen blir inte smutsig.'' Justine placerar slickstenen bredvid vattenskålen. På så sätt kan korna välja hur mycket salt de vill ta. ''Korna dricker mer vatten när de slickar, vilket är viktigt för en bra mjölkproduktion''.

Det är en liten investering och om man tittar på hur mycket korna älskar det så är det värt varenda krona.

Justine rekommenderar KNZ till alla. – Det är en liten investering och om man tittar på hur mycket korna älskar det så är det värt varenda krona. Jag skulle verkligen rekommendera att köpa en KNZ slicksten för att göra dina djur friskare på det enklaste sättet. Varför inte göra det?''.

KNZ utbildning med Roy

I denna korta videoserie kommer jag att berätta mer om KNZ slickstenar och varför salt och mineraler är ett viktigt tillskott till dina djurs foderstat.

Liksteenexpert Roy - KNZ class

Hej, mitt namn är Roy

och välkommen till min KNZ utbildning. I denna korta videoserie kommer jag lära dig mer om dina djurs foderstat och hälsa och vilken viktig roll salt och mineraler spelar i denna. Snart, när du har tittat klart på KNZ videoserie, kommer du att vara en riktig expert på slickstenar, precis som mig.

Klass 1: Fördelarna med slickstenar

I den här videon kommer vi att prata om användningen och fördelarna med slickstenar. Varför ska jag ge mina kor slickstenar? Vilka är konsekvenserna av saltbrist? I denna utbildning kommer du få detaljerade svar på detta.

Klass 2: Behöver jag det: ja eller nej?

Fritt val I den här videon kommer vi att prata om det fria valet att använda slickstenar och varför det är så viktigt. Varför slickar ett djur men ett annat väldigt sällan? Är inte saltbehovet individuellt för varje djur? Ja det är det! Jag kommer att förklara det för dig i den här videon.

Klass 3: Salt och mineralers funktion

I den här videon kommer vi att prata om salt och mineralers funktion. Varför är dom så viktiga för dina djur? Vilka mineraler finns i våra slickstenar och vilken funktion har de för dina djurs produktion och hälsa? I den här utbildningen vill vi diskutera detta med dig.

Klass 4: Hållbarhet och kvaliteten på slickstenarna.

I den här videon kommer vi att prata mer om kvalitén och hållbarheten på våra KNZ slickstenar. Hur våra slickstenar är proderade och vilka förhållanden de kan utstå. Vi skulle vilja berätta detta i denna video.

Klass 5: Olika slickstenar för olika djur

I den här videon kommer vi att prata om de olika typerna av slickstenar. Vi veta att alla djur är olika. Men hur ska du välja rätt slicksten för ditt djur? Vilka behov har ditt djur? Vi förklarar gärna detta för dig i den här videon.

Klass 6: Hur använder man slickstenar?

I den här videon kommer vi prata om användningen av slickstenar. Hur ska du använda stenarna? Vart ställer du dom och hur ofta ska de erbjudas? Detta ska vi diskutera i den här videon.

Jan-Jaap Verweij (Jacob’s Gård) om KNZ slickstenar

Den holländska mjölkbonden Jan-Jaap Verweij har 55 mjölkkor som mjölkas av en mjölkrobot. Han säger, ”En slicksten är ett trevligt tillskott för djur som behöver det.”

Den idealiska mängden

Jan-Jaap experimenterade tidigare med salt/vitaminboluser men insåg snart att det inte var nödvändigt. ” Det kan till och med ha varit för mycket”. Det kraftfoder som korna får innehåller mineraler och vitaminer. ”Vi erbjuder slickstenar till de kor som har extra behov. Med slickstenar behöver du inte oroa dig för att det ska bli för mycket. Dessutom är det mycket lättare att lägga ut en slicksten än att administrera boluser.

Probeer nu een gratis liksteen

Första behov efter mjölkning

Jan-Jaap placerar slickstenarna strategiskt vid utgången av mjölkroboten, bredvid vattentråget. ” Efter mjölkning behöver korna först tillräckligt med vatten och kan sedan ta några slick på saltblocket. De har ett behov av det”, konstaterar Ja-Jaap. Korna använder blocket i 5-6 dagar. På vintern går det ofta ännu snabbare på Jacob´s Gård.

”Du behöver inte oroa dig att de får för mycket med KNZ  slickstenar”

Alltid försedda med salt

Jan-Jaap erbjöd inte tillfälligt slickstenar och märkte att korna fortfarande hade behov av det. Efter att slickstenarna sattes tillbaka, använde korna de i snabb takt. För att förhindra att korna får slut sätter alltid Jan-Jaap ut två slickstenar i ladugården. 

Jag-Jaap menar att det är viktigt att hans korn mår bra och att de får mineraler och och vitaminer de behöver på ett naturligt sätt. Slickstenar är ett trevligt sätt att bidra till detta. ”Dessutom är det fortfarande en vacker syn att se en ko njuta av en slicksten”

Erik Pottier om KNZ slickstenar för får

Eric Pottier driver en biologisk gräsmarksgård tillsammans med sin familj. På 83 hektar föder de upp 40 mejerier och 200 diande tackor. Eric valde KNZ slickstenar som komplement, eftersom dessa är de mest motståndskraftiga och hållbara under alla förhållanden. Eric tycker att det är viktigt att arbeta med slickstenar berikade med selen, speciellt för får under sen dräktighet och laktation.

Paula Koomen om KNZ:s saltstenar

I byn Spierdijk några mil norr om Amsterdam driver Paula och Kees Koomen en mjölkgård med 125 mjölkkor och en total besättning på 200 djur. ”För ett år sedan investerade vi i en mjölkningsrobot, och det fungerar jättebra”, säger Paula. ”Vi avgör fodergivans storlek mot bakgrund av kornas hälsa, och det gör vi på känn. Färskt gräs, ensilage, majs och kraftfoder ger tillsammans med salt och mineraler en balanserad kost.”

Salt via foderblandningen eller saltstenar?

Paula och Kees är övertygade om att det är olämpligt att tillgodose kornas individuella behov genom att tillsätta salt i fodret. ”Vi tror inte att det är i kornas bästa att tillsätta salt i det ordinarie fodret. Vi ser hellre att de kor som behöver salt får i sig det genom att slicka på saltstenarna.”

”Tillmötesgå kornas individuella behov av salt”

Lätt att använda

”Vi använder KNZ:s saltstenar vid sidan av utfodringen, det tycker vi är mest praktiskt. Då kan de kor som behöver salt få det.” Kornas behov av salt beror på vikten, laktationsfasen och temperaturen i omgivningen. När det är varmt svettas korna mer, och då behöver de ha mer salt. Paula fortsätter: ”Vi använder saltstenarna året om, men när det är riktigt varmt på sommaren lägger vi ut extra saltstenar så att korna får i sig tillräckligt med salt.” Dessutom är Paula mycket nöjd med kvaliteten på KNZ:s saltstenar: ”De mjuknar inte, de faller inte isär. Vi placerar dem bara framför fodergrinden så gör korna resten.”

Anne Harmsen om KNZ:s saltstenar

Anne Harmsen driver tillsammans med sin bror och hans fru en mjölkgård i Apeldoorn i Nederländerna med 80 mjölkkor och tillhörande ungdjur. Under betessäsongen går korna ute på ängen och tar vi in dem i stallet på kvällen, där de får en standardgiva bestående av majs, gräs, kraftfoder och mineraler och salter.

Fri tillgång till salt och mineraler

De använder KNZ:s saltstenar även till de yngre djuren. Saltstenarna sitter i särskilda saltstenshållare nära foderautomaterna och de finns även ute på betesmarkerna. På så sätt har korna alltid tillgång till salt och mineraler.

"Alltid exakt rätt mängd salt och mineraler"

En viktig del av fodergivan

Visste du att salt och mineraler är en viktig del av fodergivan till mjölkkor? Mjölkkor förlorar ganska mycket salt genom produktionen av mjölk. Det betyder att de har en benägenhet att drabbas av saltbrist. Kor som har saltbrist förlorar matlusten, de växer sämre och de kan till och med förlora vikt. Dessa kor är mindre aktiva och salt- och mineralbrist leder dessutom till en lägre produktivitet.

Förhindra saltbrist

Kor som har saltbrist söker aktivt efter salt och mineraler i omgivningen. Ett tydligt tecken på att korna har saltbrist är när de slickar och tuggar på olika material i stallet, såsom trä, stål eller till och med golvet. Korna slickar ibland också på varandra. ”Jag oroar mig aldrig för att korna ska drabbas av salt- och mineralbrist”, berättar Harmsen. ”Mina kor får alltid exakt den mängd salt och mineraler som de behöver via KNZ:s saltstenar.”

Erik Pottier om KNZ slickstenar för kor

Eric Pottier driver en biologisk gräsmarksgård tillsammans med sin familj. De tog över denna gård för 7-8 år sedan. Under åren ägnar de extra uppmärksamhet åt saltförsörjningen med KNZ-slickstenar då detta är väsentligt. Eric och hans familj väljer KNZ slickstenar på grund av smaken och det faktum att stenarna håller bra utomhus och faller inte lätt sönder på grund av klimatet. Eric noterade en bra reglering med förbrukningen av stenar som varierar efter årstid, år och tomt.

MENU KNZ