fbpx Produktsortiment - KNZ

PRODUKTSORTIMENT

Klicka för att utforska de olika möjligheterna

liksteenliksteen melkkoeliksteen schaapliksteen geitLIKSTEEN PAARDLIKSTEEN WILD

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
KNZ melkkoe
KNZ vleeskoe
KNZ geit
KNZ schaap
KNZ paard
knz wild

“Jag kan inte producera mjölk utan att få i mig salt. Om jag producerar 40 kg mjölk förbrukar jag inte mindre än 50 gram salt. Jag behöver salt för olika kroppsfunktioner, som till exempel för att producera saliv. Saliven behöver jag för att tillgodogöra mig grovfoder och för att stabilisera pH-värdet i våmmen. Det skyddar mig från våmacidos. Salt är en livsviktig del av mina näringsämnen och det har en mycket stor påverkan på min hälsa, produktionsnivå, aptit och fertilitet.”

“Jag kan inte producera kött utan att få i mig
salt. Jag behöver salt för olika kroppsfunktioner, t ex för att producera saliv. Saliven behöver jag för att tillgodogöra mig grovfoder och för att stabilisera pH-värdet i våmmen. På så vis skyddas jag från våmacidos. Salt är en livsviktig del av mina näringsämnen och det har en mycket stor påverkan på min hälsa, tillväxt och aptit.”

“Jag kan inte producera mjölk utan att få i mig salt. När jag producerar 4 kg mjölk lämnar inte mindre än 5 gram salt min kropp. Jag behöver salt för olika kroppsfunktioner, t ex för att producera saliv. Saliven behöver jag för att tillgodogöra mig grovfoder och stabilisera surhetsgraden i våmmen. På så sätt skyddas jag från våmacidos. Salt är en livsviktig del av mina näringsämnen och det har en mycket stor påverkan på min hälsa, produktionsnivå, aptit och fertilitet.”

“Jag kan inte upprätthålla en hög produktion utan att få i mig salt. Jag behöver salt för olika kroppsfunktioner, t ex exempel för att producera saliv. Saliven behöver jag för att tillgodogöra mig grovfoder. Salt är en livsviktig del av mina näringsämnen och det har en mycket stor påverkan på min hälsa, produktionsnivå, fertilitet och aptit.”

"Jag kan inte leva ett hälsosamt liv och prestera bra utan att få i mig salt. Jag behöver salt för att skydda mig från sjukdomar, för en frisk aptit och god fertilitet. Dessutom behöver jag salt för en mjuk och glänsande päls. Salt är en betydelsefull del av mina näringsämnen, med en mycket stor påverkan på min hälsa, prestanda, pälsens skick och min aptit.”

“Jag kan inte överleva om jag inte får i mig salt. Jag behöver salt för olika kroppsfunktioner, som för att producera saliv som kickstartar min matsmältning. Eftersom största delen av de gröna växterna innehåller mycket mer kalium än natrium behöver jag slickstenar för att öka natriumhalten och hålla nivåerna av kalium och natrium i balans. Dessutom behöver digivande honor i min hjord extra salt, precis som de unga bockarna, som behöver det för att hornen ska växa. Salt är en livsviktig del av mina näringsämnen och det har en mycket stor påverkan på min hälsa, reproduktion, skicket på min päls och min aptit.”

Mjölkkor behöver följande ämnen för en god hälsa och mjölkproduktion:

mineraal liksteen
Jod
matsmältning
mineraal liksteen
Koppar
enzymaktivitet
mineraal liksteen
Selen
fertilitet, antioxidant
mineraal liksteen
Zink
enzymsystem
mineraal liksteen
Magnesium
nervsystem, muskler och skelett

Biffkor behöver följande ämnen för en god hälsa och produktion:

mineraal liksteen
Jod
matsmältning
mineraal liksteen
Koppar
enzymaktivitet
mineraal liksteen
Selen
fertilitet, antioxidant
mineraal liksteen
Zink
enzymsystem
mineraal liksteen
Magnesium
nervsystem, muskler och skelett

Getter behöver följande ämnen för god hälsa och produktion:

mineraal liksteen
Jod
matsmältning
mineraal liksteen
Koppar
enzymaktivitet
mineraal liksteen
Selen
fertilitet, antioxidant
mineraal liksteen
Zink
enzymsystem
mineraal liksteen
Magnesium
nervsystem, muskler och skelett

Får behöver följande ämnen för en god hälsa och produktion:

mineraal liksteen
Jod
matsmältning
mineraal liksteen
Järn
blod, organ och vävnader
mineraal liksteen
Selen
fertilitet, antioxidant
mineraal liksteen
Zink
enzymsystem
mineraal liksteen
Magnesium
nervsystem, muskler och skelett

Hästar behöver följande ämnen för god hälsa och produktion:

mineraal liksteen
Jod
mineraal liksteen
Koppar
mineraal liksteen
Selen
mineraal liksteen
Zink
mineraal liksteen
Magnesium
mineraal liksteen
Järn
mineraal liksteen+mineraal liksteenSalt

Vilt behöver följande ämnen för god hälsa:

mineraal liksteen
Jod
mineraal liksteen
Koppar
mineraal liksteen
Selen
mineraal liksteen
Zink
mineraal liksteen
Magnesium
mineraal liksteen
Järn
mineraal liksteen+mineraal liksteenSalt

KNZ® BASIC 100 är rent salt med 99,9 % natriumklorid. Kan användas för alla djur.

mineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteen

Na+CL - SEL (NaCl)

syra- och vätskebalans, matsmältning

Salt är ett livsviktigt mineral. En av dess uppgifter är att upprätthålla en god syra- och vätskebalans. Salt spelar också en viktig roll för det centrala nervsystemets funktion och muskelkontraktionen. Dessutom stimulerar KNZ-salt tarmfloran och ger därmed en bättre matsmältning.

MG - MAGNESIUM

nervsystem, muskler och skelett

Magnesium är bland annat bra för nervcellernas hälsa, det gör skelettet starkt och ser till att musklerna utvecklas väl.

I - JOD

matsmältning

Jod är avgörande för den grundläggande matsmältningen genom att se till att sköldkörteln kan producera thyroxin. Det har en positiv effekt på tillväxt och utveckling.

Zn - ZINK

enzymsystem

Zink spelar en avgörande roll i många av kroppens processer, som enzymsystem relaterade till ämnesomsättningen, läkning och motståndskraft mot sjukdomar. Zink är betydelsefullt för skinnets och skelettets utveckling.

Se - SELEN

fertilitet, antioxidant

Selen spelar en viktig roll för fertiliteten. Selen är en beståndsdel i antioxiderande enzymer och skyddar mot skador på cellerna. Det förhindrar muskelrubbningar och förstärker effekten av jod.

Fe- JÄRN

blod, organ och vävnader

Järn är en beståndsdel i de röda blodkropparna och förbättrar organens och vävnadernas funktion. Det är också viktigt för transporten av syre.

Cu - KOPPAR

enzymaktivitet

Koppar är nödvändigt för enzymaktiviteten, har betydelse för det centrala nervsystemet och hör ihop med järnmetabolismen. Att fodret innehåller tillräckligt med koppar är också viktigt för ett starkt skelett.

Vit A - VITAMIN A

immunsystem, ämnesomsättning, reproduktion

Vitamin A är viktigt för att upprätthålla immunsystemet, ämnesomsättningen och den reproduktiva funktionen. Särskilt viktigt är Vitamin A när fodret innehåller en låg andel färskt gräs, eftersom nivåerna av vitamin A sjunker under lagring av foder.

Vit D3 - VITAMIN D3

skelett, immunsystem

Vitamin D är viktigt för utvecklingen av skelettet. Vitamin D har också en roll i celltillväxt och celldelning, samt i immunsystemet. Brist på vitamin D kan leda till problem med kalciummetabolismen (t.ex. mjölkfeber), minskat foderintag, försämrad växt och nedbrytning av skelettet.

VIT E - VITAMIN E

muskler, lever och blodkärl

Vitamin E har en synergistisk effekt tillsammans med selen. Det skyddar slemhinnorna och förhindrar att muskler, lever och blodkärl degenererar. Muskeldegeneration (så kallad "white muscle disease") är ett klassiskt tecken på klinisk brist på vitamin E.

VIT H - VITAMIN H / BIOTIN

klövhälsa

Biotin är ett essentiellt, vattenlösligt vitamin (Vitamin H eller B7) som innehåller kväve, och som bara finns i begränsad utsträckning i naturen. Det främjar friska klövar eftersom det förbättrar hornämnets kvalitet.

KNZ® STANDARD är det idealiska tillskottet till basransonen eller fullfodret. Förutom salt och magnesium innehåller den de essentiella spårämnena magnesium, zink, koppar, jod och selen.

mineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteen

Na+CL - SEL (NaCl)

syra- och vätskebalans, matsmältning

Salt är ett livsviktigt mineral. En av dess uppgifter är att upprätthålla en god syra- och vätskebalans. Salt spelar också en viktig roll för det centrala nervsystemets funktion och muskelkontraktionen. Dessutom stimulerar KNZ-salt tarmfloran och ger därmed en bättre matsmältning.

MG - MAGNESIUM

nervsystem, muskler och skelett

Magnesium är bland annat bra för nervcellernas hälsa, det gör skelettet starkt och ser till att musklerna utvecklas väl.

I - JOD

matsmältning

Jod är avgörande för den grundläggande matsmältningen genom att se till att sköldkörteln kan producera thyroxin. Det har en positiv effekt på tillväxt och utveckling.

Zn - ZINK

enzymsystem

Zink spelar en avgörande roll i många av kroppens processer, som enzymsystem relaterade till ämnesomsättningen, läkning och motståndskraft mot sjukdomar. Zink är betydelsefullt för skinnets och skelettets utveckling.

Se - SELEN

fertilitet, antioxidant

Selen spelar en viktig roll för fertiliteten. Selen är en beståndsdel i antioxiderande enzymer och skyddar mot skador på cellerna. Det förhindrar muskelrubbningar och förstärker effekten av jod.

Fe- JÄRN

blod, organ och vävnader

Järn är en beståndsdel i de röda blodkropparna och förbättrar organens och vävnadernas funktion. Det är också viktigt för transporten av syre.

Cu - KOPPAR

enzymaktivitet

Koppar är nödvändigt för enzymaktiviteten, har betydelse för det centrala nervsystemet och hör ihop med järnmetabolismen. Att fodret innehåller tillräckligt med koppar är också viktigt för ett starkt skelett.

Vit A - VITAMIN A

immunsystem, ämnesomsättning, reproduktion

Vitamin A är viktigt för att upprätthålla immunsystemet, ämnesomsättningen och den reproduktiva funktionen. Särskilt viktigt är Vitamin A när fodret innehåller en låg andel färskt gräs, eftersom nivåerna av vitamin A sjunker under lagring av foder.

Vit D3 - VITAMIN D3

skelett, immunsystem

Vitamin D är viktigt för utvecklingen av skelettet. Vitamin D har också en roll i celltillväxt och celldelning, samt i immunsystemet. Brist på vitamin D kan leda till problem med kalciummetabolismen (t.ex. mjölkfeber), minskat foderintag, försämrad växt och nedbrytning av skelettet.

VIT E - VITAMIN E

muskler, lever och blodkärl

Vitamin E har en synergistisk effekt tillsammans med selen. Det skyddar slemhinnorna och förhindrar att muskler, lever och blodkärl degenererar. Muskeldegeneration (så kallad "white muscle disease") är ett klassiskt tecken på klinisk brist på vitamin E.

VIT H - VITAMIN H / BIOTIN

klövhälsa

Biotin är ett essentiellt, vattenlösligt vitamin (Vitamin H eller B7) som innehåller kväve, och som bara finns i begränsad utsträckning i naturen. Det främjar friska klövar eftersom det förbättrar hornämnets kvalitet.

KNZ® FERTILITY har utvecklats speciellt för att gynna fertiliteten. Den har en hög halt av selen, jod och vitamin E. Selenjäst säkerställer ett bättre upptag av detta spårämne.

mineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteen

Na+CL - SEL (NaCl)

syra- och vätskebalans, matsmältning

Salt är ett livsviktigt mineral. En av dess uppgifter är att upprätthålla en god syra- och vätskebalans. Salt spelar också en viktig roll för det centrala nervsystemets funktion och muskelkontraktionen. Dessutom stimulerar KNZ-salt tarmfloran och ger därmed en bättre matsmältning.

MG - MAGNESIUM

nervsystem, muskler och skelett

Magnesium är bland annat bra för nervcellernas hälsa, det gör skelettet starkt och ser till att musklerna utvecklas väl.

I - JOD

matsmältning

Jod är avgörande för den grundläggande matsmältningen genom att se till att sköldkörteln kan producera thyroxin. Det har en positiv effekt på tillväxt och utveckling.

Zn - ZINK

enzymsystem

Zink spelar en avgörande roll i många av kroppens processer, som enzymsystem relaterade till ämnesomsättningen, läkning och motståndskraft mot sjukdomar. Zink är betydelsefullt för skinnets och skelettets utveckling.

Se - SELEN

fertilitet, antioxidant

Selen spelar en viktig roll för fertiliteten. Selen är en beståndsdel i antioxiderande enzymer och skyddar mot skador på cellerna. Det förhindrar muskelrubbningar och förstärker effekten av jod.

Fe- JÄRN

blod, organ och vävnader

Järn är en beståndsdel i de röda blodkropparna och förbättrar organens och vävnadernas funktion. Det är också viktigt för transporten av syre.

Cu - KOPPAR

enzymaktivitet

Koppar är nödvändigt för enzymaktiviteten, har betydelse för det centrala nervsystemet och hör ihop med järnmetabolismen. Att fodret innehåller tillräckligt med koppar är också viktigt för ett starkt skelett.

Vit A - VITAMIN A

immunsystem, ämnesomsättning, reproduktion

Vitamin A är viktigt för att upprätthålla immunsystemet, ämnesomsättningen och den reproduktiva funktionen. Särskilt viktigt är Vitamin A när fodret innehåller en låg andel färskt gräs, eftersom nivåerna av vitamin A sjunker under lagring av foder.

Vit D3 - VITAMIN D3

skelett, immunsystem

Vitamin D är viktigt för utvecklingen av skelettet. Vitamin D har också en roll i celltillväxt och celldelning, samt i immunsystemet. Brist på vitamin D kan leda till problem med kalciummetabolismen (t.ex. mjölkfeber), minskat foderintag, försämrad växt och nedbrytning av skelettet.

VIT E - VITAMIN E

muskler, lever och blodkärl

Vitamin E har en synergistisk effekt tillsammans med selen. Det skyddar slemhinnorna och förhindrar att muskler, lever och blodkärl degenererar. Muskeldegeneration (så kallad "white muscle disease") är ett klassiskt tecken på klinisk brist på vitamin E.

VIT H - VITAMIN H / BIOTIN

klövhälsa

Biotin är ett essentiellt, vattenlösligt vitamin (Vitamin H eller B7) som innehåller kväve, och som bara finns i begränsad utsträckning i naturen. Det främjar friska klövar eftersom det förbättrar hornämnets kvalitet.

KNZ® BIOTIN hjälper till att förebygga sjukdomar och kan förbättra kroppens kondition samt öka mjölkproduktionen.

mineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteen

Na+CL - SEL (NaCl)

syra- och vätskebalans, matsmältning

Salt är ett livsviktigt mineral. En av dess uppgifter är att upprätthålla en god syra- och vätskebalans. Salt spelar också en viktig roll för det centrala nervsystemets funktion och muskelkontraktionen. Dessutom stimulerar KNZ-salt tarmfloran och ger därmed en bättre matsmältning.

MG - MAGNESIUM

nervsystem, muskler och skelett

Magnesium är bland annat bra för nervcellernas hälsa, det gör skelettet starkt och ser till att musklerna utvecklas väl.

I - JOD

matsmältning

Jod är avgörande för den grundläggande matsmältningen genom att se till att sköldkörteln kan producera thyroxin. Det har en positiv effekt på tillväxt och utveckling.

Zn - ZINK

enzymsystem

Zink spelar en avgörande roll i många av kroppens processer, som enzymsystem relaterade till ämnesomsättningen, läkning och motståndskraft mot sjukdomar. Zink är betydelsefullt för skinnets och skelettets utveckling.

Se - SELEN

fertilitet, antioxidant

Selen spelar en viktig roll för fertiliteten. Selen är en beståndsdel i antioxiderande enzymer och skyddar mot skador på cellerna. Det förhindrar muskelrubbningar och förstärker effekten av jod.

Fe- JÄRN

blod, organ och vävnader

Järn är en beståndsdel i de röda blodkropparna och förbättrar organens och vävnadernas funktion. Det är också viktigt för transporten av syre.

Cu - KOPPAR

enzymaktivitet

Koppar är nödvändigt för enzymaktiviteten, har betydelse för det centrala nervsystemet och hör ihop med järnmetabolismen. Att fodret innehåller tillräckligt med koppar är också viktigt för ett starkt skelett.

Vit A - VITAMIN A

immunsystem, ämnesomsättning, reproduktion

Vitamin A är viktigt för att upprätthålla immunsystemet, ämnesomsättningen och den reproduktiva funktionen. Särskilt viktigt är Vitamin A när fodret innehåller en låg andel färskt gräs, eftersom nivåerna av vitamin A sjunker under lagring av foder.

Vit D3 - VITAMIN D3

skelett, immunsystem

Vitamin D är viktigt för utvecklingen av skelettet. Vitamin D har också en roll i celltillväxt och celldelning, samt i immunsystemet. Brist på vitamin D kan leda till problem med kalciummetabolismen (t.ex. mjölkfeber), minskat foderintag, försämrad växt och nedbrytning av skelettet.

VIT E - VITAMIN E

muskler, lever och blodkärl

Vitamin E har en synergistisk effekt tillsammans med selen. Det skyddar slemhinnorna och förhindrar att muskler, lever och blodkärl degenererar. Muskeldegeneration (så kallad "white muscle disease") är ett klassiskt tecken på klinisk brist på vitamin E.

VIT H - VITAMIN H / BIOTIN

klövhälsa

Biotin är ett essentiellt, vattenlösligt vitamin (Vitamin H eller B7) som innehåller kväve, och som bara finns i begränsad utsträckning i naturen. Det främjar friska klövar eftersom det förbättrar hornämnets kvalitet.

KNZ® ELEMENTS PLUS innehåller extra koppar och zink. Utmärkt tillskott för betande kor som har ett större behov av dessa spårämnen.

mineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteen

Na+CL - SEL (NaCl)

syra- och vätskebalans, matsmältning

Salt är ett livsviktigt mineral. En av dess uppgifter är att upprätthålla en god syra- och vätskebalans. Salt spelar också en viktig roll för det centrala nervsystemets funktion och muskelkontraktionen. Dessutom stimulerar KNZ-salt tarmfloran och ger därmed en bättre matsmältning.

MG - MAGNESIUM

nervsystem, muskler och skelett

Magnesium är bland annat bra för nervcellernas hälsa, det gör skelettet starkt och ser till att musklerna utvecklas väl.

I - JOD

matsmältning

Jod är avgörande för den grundläggande matsmältningen genom att se till att sköldkörteln kan producera thyroxin. Det har en positiv effekt på tillväxt och utveckling.

Zn - ZINK

enzymsystem

Zink spelar en avgörande roll i många av kroppens processer, som enzymsystem relaterade till ämnesomsättningen, läkning och motståndskraft mot sjukdomar. Zink är betydelsefullt för skinnets och skelettets utveckling.

Se - SELEN

fertilitet, antioxidant

Selen spelar en viktig roll för fertiliteten. Selen är en beståndsdel i antioxiderande enzymer och skyddar mot skador på cellerna. Det förhindrar muskelrubbningar och förstärker effekten av jod.

Fe- JÄRN

blod, organ och vävnader

Järn är en beståndsdel i de röda blodkropparna och förbättrar organens och vävnadernas funktion. Det är också viktigt för transporten av syre.

Cu - KOPPAR

enzymaktivitet

Koppar är nödvändigt för enzymaktiviteten, har betydelse för det centrala nervsystemet och hör ihop med järnmetabolismen. Att fodret innehåller tillräckligt med koppar är också viktigt för ett starkt skelett.

Vit A - VITAMIN A

immunsystem, ämnesomsättning, reproduktion

Vitamin A är viktigt för att upprätthålla immunsystemet, ämnesomsättningen och den reproduktiva funktionen. Särskilt viktigt är Vitamin A när fodret innehåller en låg andel färskt gräs, eftersom nivåerna av vitamin A sjunker under lagring av foder.

Vit D3 - VITAMIN D3

skelett, immunsystem

Vitamin D är viktigt för utvecklingen av skelettet. Vitamin D har också en roll i celltillväxt och celldelning, samt i immunsystemet. Brist på vitamin D kan leda till problem med kalciummetabolismen (t.ex. mjölkfeber), minskat foderintag, försämrad växt och nedbrytning av skelettet.

VIT E - VITAMIN E

muskler, lever och blodkärl

Vitamin E har en synergistisk effekt tillsammans med selen. Det skyddar slemhinnorna och förhindrar att muskler, lever och blodkärl degenererar. Muskeldegeneration (så kallad "white muscle disease") är ett klassiskt tecken på klinisk brist på vitamin E.

VIT H - VITAMIN H / BIOTIN

klövhälsa

Biotin är ett essentiellt, vattenlösligt vitamin (Vitamin H eller B7) som innehåller kväve, och som bara finns i begränsad utsträckning i naturen. Det främjar friska klövar eftersom det förbättrar hornämnets kvalitet.

KNZ® JUNIOR har en speciell sammansättning av spårämnen och vitaminer för unga och växande djur. Den hjälper dem att nå sin fulla tillväxtpotential.

mineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteen

Na+CL - SEL (NaCl)

syra- och vätskebalans, matsmältning

Salt är ett livsviktigt mineral. En av dess uppgifter är att upprätthålla en god syra- och vätskebalans. Salt spelar också en viktig roll för det centrala nervsystemets funktion och muskelkontraktionen. Dessutom stimulerar KNZ-salt tarmfloran och ger därmed en bättre matsmältning.

MG - MAGNESIUM

nervsystem, muskler och skelett

Magnesium är bland annat bra för nervcellernas hälsa, det gör skelettet starkt och ser till att musklerna utvecklas väl.

I - JOD

matsmältning

Jod är avgörande för den grundläggande matsmältningen genom att se till att sköldkörteln kan producera thyroxin. Det har en positiv effekt på tillväxt och utveckling.

Zn - ZINK

enzymsystem

Zink spelar en avgörande roll i många av kroppens processer, som enzymsystem relaterade till ämnesomsättningen, läkning och motståndskraft mot sjukdomar. Zink är betydelsefullt för skinnets och skelettets utveckling.

Se - SELEN

fertilitet, antioxidant

Selen spelar en viktig roll för fertiliteten. Selen är en beståndsdel i antioxiderande enzymer och skyddar mot skador på cellerna. Det förhindrar muskelrubbningar och förstärker effekten av jod.

Fe- JÄRN

blod, organ och vävnader

Järn är en beståndsdel i de röda blodkropparna och förbättrar organens och vävnadernas funktion. Det är också viktigt för transporten av syre.

Cu - KOPPAR

enzymaktivitet

Koppar är nödvändigt för enzymaktiviteten, har betydelse för det centrala nervsystemet och hör ihop med järnmetabolismen. Att fodret innehåller tillräckligt med koppar är också viktigt för ett starkt skelett.

Vit A - VITAMIN A

immunsystem, ämnesomsättning, reproduktion

Vitamin A är viktigt för att upprätthålla immunsystemet, ämnesomsättningen och den reproduktiva funktionen. Särskilt viktigt är Vitamin A när fodret innehåller en låg andel färskt gräs, eftersom nivåerna av vitamin A sjunker under lagring av foder.

Vit D3 - VITAMIN D3

skelett, immunsystem

Vitamin D är viktigt för utvecklingen av skelettet. Vitamin D har också en roll i celltillväxt och celldelning, samt i immunsystemet. Brist på vitamin D kan leda till problem med kalciummetabolismen (t.ex. mjölkfeber), minskat foderintag, försämrad växt och nedbrytning av skelettet.

VIT E - VITAMIN E

muskler, lever och blodkärl

Vitamin E har en synergistisk effekt tillsammans med selen. Det skyddar slemhinnorna och förhindrar att muskler, lever och blodkärl degenererar. Muskeldegeneration (så kallad "white muscle disease") är ett klassiskt tecken på klinisk brist på vitamin E.

VIT H - VITAMIN H / BIOTIN

klövhälsa

Biotin är ett essentiellt, vattenlösligt vitamin (Vitamin H eller B7) som innehåller kväve, och som bara finns i begränsad utsträckning i naturen. Det främjar friska klövar eftersom det förbättrar hornämnets kvalitet.

KNZ® SHEEP är särskilt utvecklad för får. Förutom salt och magnesium innehåller den essentiella spårämnen som zink, järn, jod och selen.

mineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteen

Na+CL - SEL (NaCl)

syra- och vätskebalans, matsmältning

Salt är ett livsviktigt mineral. En av dess uppgifter är att upprätthålla en god syra- och vätskebalans. Salt spelar också en viktig roll för det centrala nervsystemets funktion och muskelkontraktionen. Dessutom stimulerar KNZ-salt tarmfloran och ger därmed en bättre matsmältning.

MG - MAGNESIUM

nervsystem, muskler och skelett

Magnesium är bland annat bra för nervcellernas hälsa, det gör skelettet starkt och ser till att musklerna utvecklas väl.

I - JOD

matsmältning

Jod är avgörande för den grundläggande matsmältningen genom att se till att sköldkörteln kan producera thyroxin. Det har en positiv effekt på tillväxt och utveckling.

Zn - ZINK

enzymsystem

Zink spelar en avgörande roll i många av kroppens processer, som enzymsystem relaterade till ämnesomsättningen, läkning och motståndskraft mot sjukdomar. Zink är betydelsefullt för skinnets och skelettets utveckling.

Se - SELEN

fertilitet, antioxidant

Selen spelar en viktig roll för fertiliteten. Selen är en beståndsdel i antioxiderande enzymer och skyddar mot skador på cellerna. Det förhindrar muskelrubbningar och förstärker effekten av jod.

Fe- JÄRN

blod, organ och vävnader

Järn är en beståndsdel i de röda blodkropparna och förbättrar organens och vävnadernas funktion. Det är också viktigt för transporten av syre.

Cu - KOPPAR

enzymaktivitet

Koppar är nödvändigt för enzymaktiviteten, har betydelse för det centrala nervsystemet och hör ihop med järnmetabolismen. Att fodret innehåller tillräckligt med koppar är också viktigt för ett starkt skelett.

Vit A - VITAMIN A

immunsystem, ämnesomsättning, reproduktion

Vitamin A är viktigt för att upprätthålla immunsystemet, ämnesomsättningen och den reproduktiva funktionen. Särskilt viktigt är Vitamin A när fodret innehåller en låg andel färskt gräs, eftersom nivåerna av vitamin A sjunker under lagring av foder.

Vit D3 - VITAMIN D3

skelett, immunsystem

Vitamin D är viktigt för utvecklingen av skelettet. Vitamin D har också en roll i celltillväxt och celldelning, samt i immunsystemet. Brist på vitamin D kan leda till problem med kalciummetabolismen (t.ex. mjölkfeber), minskat foderintag, försämrad växt och nedbrytning av skelettet.

VIT E - VITAMIN E

muskler, lever och blodkärl

Vitamin E har en synergistisk effekt tillsammans med selen. Det skyddar slemhinnorna och förhindrar att muskler, lever och blodkärl degenererar. Muskeldegeneration (så kallad "white muscle disease") är ett klassiskt tecken på klinisk brist på vitamin E.

VIT H - VITAMIN H / BIOTIN

klövhälsa

Biotin är ett essentiellt, vattenlösligt vitamin (Vitamin H eller B7) som innehåller kväve, och som bara finns i begränsad utsträckning i naturen. Det främjar friska klövar eftersom det förbättrar hornämnets kvalitet.

KNZ® WILD har utvecklats speciellt för vilt. Slickstenen innehåller inte bara natriumklorid, utan också magnesium, zink, koppar, jod, selen och järn. Förutom att den bidrar till att fylla behovet av mineraler och spårämnen lockar KNZ-slickstenen också djuren till foderstationen.

mineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteen

Na+CL - SEL (NaCl)

syra- och vätskebalans, matsmältning

Salt är ett livsviktigt mineral. En av dess uppgifter är att upprätthålla en god syra- och vätskebalans. Salt spelar också en viktig roll för det centrala nervsystemets funktion och muskelkontraktionen. Dessutom stimulerar KNZ-salt tarmfloran och ger därmed en bättre matsmältning.

MG - MAGNESIUM

nervsystem, muskler och skelett

Magnesium är bland annat bra för nervcellernas hälsa, det gör skelettet starkt och ser till att musklerna utvecklas väl.

I - JOD

matsmältning

Jod är avgörande för den grundläggande matsmältningen genom att se till att sköldkörteln kan producera thyroxin. Det har en positiv effekt på tillväxt och utveckling.

Zn - ZINK

enzymsystem

Zink spelar en avgörande roll i många av kroppens processer, som enzymsystem relaterade till ämnesomsättningen, läkning och motståndskraft mot sjukdomar. Zink är betydelsefullt för skinnets och skelettets utveckling.

Se - SELEN

fertilitet, antioxidant

Selen spelar en viktig roll för fertiliteten. Selen är en beståndsdel i antioxiderande enzymer och skyddar mot skador på cellerna. Det förhindrar muskelrubbningar och förstärker effekten av jod.

Fe- JÄRN

blod, organ och vävnader

Järn är en beståndsdel i de röda blodkropparna och förbättrar organens och vävnadernas funktion. Det är också viktigt för transporten av syre.

Cu - KOPPAR

enzymaktivitet

Koppar är nödvändigt för enzymaktiviteten, har betydelse för det centrala nervsystemet och hör ihop med järnmetabolismen. Att fodret innehåller tillräckligt med koppar är också viktigt för ett starkt skelett.

Vit A - VITAMIN A

immunsystem, ämnesomsättning, reproduktion

Vitamin A är viktigt för att upprätthålla immunsystemet, ämnesomsättningen och den reproduktiva funktionen. Särskilt viktigt är Vitamin A när fodret innehåller en låg andel färskt gräs, eftersom nivåerna av vitamin A sjunker under lagring av foder.

Vit D3 - VITAMIN D3

skelett, immunsystem

Vitamin D är viktigt för utvecklingen av skelettet. Vitamin D har också en roll i celltillväxt och celldelning, samt i immunsystemet. Brist på vitamin D kan leda till problem med kalciummetabolismen (t.ex. mjölkfeber), minskat foderintag, försämrad växt och nedbrytning av skelettet.

VIT E - VITAMIN E

muskler, lever och blodkärl

Vitamin E har en synergistisk effekt tillsammans med selen. Det skyddar slemhinnorna och förhindrar att muskler, lever och blodkärl degenererar. Muskeldegeneration (så kallad "white muscle disease") är ett klassiskt tecken på klinisk brist på vitamin E.

VIT H - VITAMIN H / BIOTIN

klövhälsa

Biotin är ett essentiellt, vattenlösligt vitamin (Vitamin H eller B7) som innehåller kväve, och som bara finns i begränsad utsträckning i naturen. Det främjar friska klövar eftersom det förbättrar hornämnets kvalitet.

KNZ® HORSE är särskilt utvecklad för får. Förutom salt och magnesium innehåller den essentiella spårämnen som zink, järn, jod och selen.

mineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteenmineraal liksteen

Na+CL - SEL (NaCl)

syra- och vätskebalans, matsmältning

Salt är ett livsviktigt mineral. En av dess uppgifter är att upprätthålla en god syra- och vätskebalans. Salt spelar också en viktig roll för det centrala nervsystemets funktion och muskelkontraktionen. Dessutom stimulerar KNZ-salt tarmfloran och ger därmed en bättre matsmältning.

MG - MAGNESIUM

nervsystem, muskler och skelett

Magnesium är bland annat bra för nervcellernas hälsa, det gör skelettet starkt och ser till att musklerna utvecklas väl.

I - JOD

matsmältning

Jod är avgörande för den grundläggande matsmältningen genom att se till att sköldkörteln kan producera thyroxin. Det har en positiv effekt på tillväxt och utveckling.

Zn - ZINK

enzymsystem

Zink spelar en avgörande roll i många av kroppens processer, som enzymsystem relaterade till ämnesomsättningen, läkning och motståndskraft mot sjukdomar. Zink är betydelsefullt för skinnets och skelettets utveckling.

Se - SELEN

fertilitet, antioxidant

Selen spelar en viktig roll för fertiliteten. Selen är en beståndsdel i antioxiderande enzymer och skyddar mot skador på cellerna. Det förhindrar muskelrubbningar och förstärker effekten av jod.

Fe- JÄRN

blod, organ och vävnader

Järn är en beståndsdel i de röda blodkropparna och förbättrar organens och vävnadernas funktion. Det är också viktigt för transporten av syre.

Cu - KOPPAR

enzymaktivitet

Koppar är nödvändigt för enzymaktiviteten, har betydelse för det centrala nervsystemet och hör ihop med järnmetabolismen. Att fodret innehåller tillräckligt med koppar är också viktigt för ett starkt skelett.

Vit A - VITAMIN A

immunsystem, ämnesomsättning, reproduktion

Vitamin A är viktigt för att upprätthålla immunsystemet, ämnesomsättningen och den reproduktiva funktionen. Särskilt viktigt är Vitamin A när fodret innehåller en låg andel färskt gräs, eftersom nivåerna av vitamin A sjunker under lagring av foder.

Vit D3 - VITAMIN D3

skelett, immunsystem

Vitamin D är viktigt för utvecklingen av skelettet. Vitamin D har också en roll i celltillväxt och celldelning, samt i immunsystemet. Brist på vitamin D kan leda till problem med kalciummetabolismen (t.ex. mjölkfeber), minskat foderintag, försämrad växt och nedbrytning av skelettet.

VIT E - VITAMIN E

muskler, lever och blodkärl

Vitamin E har en synergistisk effekt tillsammans med selen. Det skyddar slemhinnorna och förhindrar att muskler, lever och blodkärl degenererar. Muskeldegeneration (så kallad "white muscle disease") är ett klassiskt tecken på klinisk brist på vitamin E.

VIT H - VITAMIN H / BIOTIN

klövhälsa

Biotin är ett essentiellt, vattenlösligt vitamin (Vitamin H eller B7) som innehåller kväve, och som bara finns i begränsad utsträckning i naturen. Det främjar friska klövar eftersom det förbättrar hornämnets kvalitet.

DOWNLOADS

Folleto dairy
Broschyr mjölkkor
Download .pdf
Folleto beef
Broschyr biffkor
Download .pdf
Folleto dairy
Broschyr mjölkkor
Download .pdf
Folleto sheep
Broschyr får
Download .pdf
Folleto goat
Broschyr getter
Download .pdf
Folleto horse
Broschyr hästar
Download .pdf
Folleto wild
Broschyr vilt
Download .pdf
MENU KNZ