fbpx Anne Harmsen om KNZ:s saltstenar

Anne Harmsen om KNZ:s saltstenar

Anne Harmsen driver tillsammans med sin bror och hans fru en mjölkgård i Apeldoorn i Nederländerna med 80 mjölkkor och tillhörande ungdjur. Under betessäsongen går korna ute på ängen och tar vi in dem i stallet på kvällen, där de får en standardgiva bestående av majs, gräs, kraftfoder och mineraler och salter.

Fri tillgång till salt och mineraler

De använder KNZ:s saltstenar även till de yngre djuren. Saltstenarna sitter i särskilda saltstenshållare nära foderautomaterna och de finns även ute på betesmarkerna. På så sätt har korna alltid tillgång till salt och mineraler.

"Alltid exakt rätt mängd salt och mineraler"

En viktig del av fodergivan

Visste du att salt och mineraler är en viktig del av fodergivan till mjölkkor? Mjölkkor förlorar ganska mycket salt genom produktionen av mjölk. Det betyder att de har en benägenhet att drabbas av saltbrist. Kor som har saltbrist förlorar matlusten, de växer sämre och de kan till och med förlora vikt. Dessa kor är mindre aktiva och salt- och mineralbrist leder dessutom till en lägre produktivitet.

Förhindra saltbrist

Kor som har saltbrist söker aktivt efter salt och mineraler i omgivningen. Ett tydligt tecken på att korna har saltbrist är när de slickar och tuggar på olika material i stallet, såsom trä, stål eller till och med golvet. Korna slickar ibland också på varandra. ”Jag oroar mig aldrig för att korna ska drabbas av salt- och mineralbrist”, berättar Harmsen. ”Mina kor får alltid exakt den mängd salt och mineraler som de behöver via KNZ:s saltstenar.”

MENU KNZ