fbpx

Jan-Jaap Verweij (Jacob’s Gård) om KNZ slickstenar

Den holländska mjölkbonden Jan-Jaap Verweij har 55 mjölkkor som mjölkas av en mjölkrobot. Han säger, ”En slicksten är ett trevligt tillskott för djur som behöver det.”

Den idealiska mängden

Jan-Jaap experimenterade tidigare med salt/vitaminboluser men insåg snart att det inte var nödvändigt. ” Det kan till och med ha varit för mycket”. Det kraftfoder som korna får innehåller mineraler och vitaminer. ”Vi erbjuder slickstenar till de kor som har extra behov. Med slickstenar behöver du inte oroa dig för att det ska bli för mycket. Dessutom är det mycket lättare att lägga ut en slicksten än att administrera boluser.

Första behov efter mjölkning

Jan-Jaap placerar slickstenarna strategiskt vid utgången av mjölkroboten, bredvid vattentråget. ” Efter mjölkning behöver korna först tillräckligt med vatten och kan sedan ta några slick på saltblocket. De har ett behov av det”, konstaterar Ja-Jaap. Korna använder blocket i 5-6 dagar. På vintern går det ofta ännu snabbare på Jacob´s Gård.

”Du behöver inte oroa dig att de får för mycket med KNZ  slickstenar”

Alltid försedda med salt

Jan-Jaap erbjöd inte tillfälligt slickstenar och märkte att korna fortfarande hade behov av det. Efter att slickstenarna sattes tillbaka, använde korna de i snabb takt. För att förhindra att korna får slut sätter alltid Jan-Jaap ut två slickstenar i ladugården. 

Jag-Jaap menar att det är viktigt att hans korn mår bra och att de får mineraler och och vitaminer de behöver på ett naturligt sätt. Slickstenar är ett trevligt sätt att bidra till detta. ”Dessutom är det fortfarande en vacker syn att se en ko njuta av en slicksten”

Erik Pottier om KNZ slickstenar för får

Eric Pottier driver en biologisk gräsmarksgård tillsammans med sin familj. På 83 hektar föder de upp 40 mejerier och 200 diande tackor. Eric valde KNZ slickstenar som komplement, eftersom dessa är de mest motståndskraftiga och hållbara under alla förhållanden. Eric tycker att det är viktigt att arbeta med slickstenar berikade med selen, speciellt för får under sen dräktighet och laktation.

Paula Koomen om KNZ:s saltstenar

I byn Spierdijk några mil norr om Amsterdam driver Paula och Kees Koomen en mjölkgård med 125 mjölkkor och en total besättning på 200 djur. ”För ett år sedan investerade vi i en mjölkningsrobot, och det fungerar jättebra”, säger Paula. ”Vi avgör fodergivans storlek mot bakgrund av kornas hälsa, och det gör vi på känn. Färskt gräs, ensilage, majs och kraftfoder ger tillsammans med salt och mineraler en balanserad kost.”

Salt via foderblandningen eller saltstenar?

Paula och Kees är övertygade om att det är olämpligt att tillgodose kornas individuella behov genom att tillsätta salt i fodret. ”Vi tror inte att det är i kornas bästa att tillsätta salt i det ordinarie fodret. Vi ser hellre att de kor som behöver salt får i sig det genom att slicka på saltstenarna.”

”Tillmötesgå kornas individuella behov av salt”

Lätt att använda

”Vi använder KNZ:s saltstenar vid sidan av utfodringen, det tycker vi är mest praktiskt. Då kan de kor som behöver salt få det.” Kornas behov av salt beror på vikten, laktationsfasen och temperaturen i omgivningen. När det är varmt svettas korna mer, och då behöver de ha mer salt. Paula fortsätter: ”Vi använder saltstenarna året om, men när det är riktigt varmt på sommaren lägger vi ut extra saltstenar så att korna får i sig tillräckligt med salt.” Dessutom är Paula mycket nöjd med kvaliteten på KNZ:s saltstenar: ”De mjuknar inte, de faller inte isär. Vi placerar dem bara framför fodergrinden så gör korna resten.”

Anne Harmsen om KNZ:s saltstenar

Anne Harmsen driver tillsammans med sin bror och hans fru en mjölkgård i Apeldoorn i Nederländerna med 80 mjölkkor och tillhörande ungdjur. Under betessäsongen går korna ute på ängen och tar vi in dem i stallet på kvällen, där de får en standardgiva bestående av majs, gräs, kraftfoder och mineraler och salter.

Fri tillgång till salt och mineraler

De använder KNZ:s saltstenar även till de yngre djuren. Saltstenarna sitter i särskilda saltstenshållare nära foderautomaterna och de finns även ute på betesmarkerna. På så sätt har korna alltid tillgång till salt och mineraler.

"Alltid exakt rätt mängd salt och mineraler"

En viktig del av fodergivan

Visste du att salt och mineraler är en viktig del av fodergivan till mjölkkor? Mjölkkor förlorar ganska mycket salt genom produktionen av mjölk. Det betyder att de har en benägenhet att drabbas av saltbrist. Kor som har saltbrist förlorar matlusten, de växer sämre och de kan till och med förlora vikt. Dessa kor är mindre aktiva och salt- och mineralbrist leder dessutom till en lägre produktivitet.

Förhindra saltbrist

Kor som har saltbrist söker aktivt efter salt och mineraler i omgivningen. Ett tydligt tecken på att korna har saltbrist är när de slickar och tuggar på olika material i stallet, såsom trä, stål eller till och med golvet. Korna slickar ibland också på varandra. ”Jag oroar mig aldrig för att korna ska drabbas av salt- och mineralbrist”, berättar Harmsen. ”Mina kor får alltid exakt den mängd salt och mineraler som de behöver via KNZ:s saltstenar.”

Erik Pottier om KNZ slickstenar för kor

Eric Pottier driver en biologisk gräsmarksgård tillsammans med sin familj. De tog över denna gård för 7-8 år sedan. Under åren ägnar de extra uppmärksamhet åt saltförsörjningen med KNZ-slickstenar då detta är väsentligt. Eric och hans familj väljer KNZ slickstenar på grund av smaken och det faktum att stenarna håller bra utomhus och faller inte lätt sönder på grund av klimatet. Eric noterade en bra reglering med förbrukningen av stenar som varierar efter årstid, år och tomt.

MENU KNZ